• Samčie pohlavné orgány rastlín sa nazývajú:
  • Súčasťou piestika sú:
  • Tyčinky rastlín produkujú:
  • Medzi krytosemenné rastliny nepatrí:
  • Krytosemenné rastliny majú vajíčka:
  • Piestiky sú:
  • Samičie pohlavné orgány rastlín sa nazývajú:
  • Semená krytosemenných rastlín:
  • Piestik má na svojom vrchole lepkavú časť, ktorú nazývame:
  • Plody delíme na: