• Uveďte chemický vzorec: uhličitan horečnato-vápenatý
  • Uveďte chemický vzorec: síran draselno-hlinitý
  • Uveďte chemický vzorec: fluorid-chlorid olovnatý
  • Uveďte chemický vzorec: chlorid-chlórnan vápenatý
  • Uveďte chemický vzorec: hydroxid-chlorid horečnatý
  • Uveďte chemický vzorec: dichlorid-oxid siričitý
  • Uveďte chemický vzorec: oxid-síran titaničitý
  • Uveďte chemický vzorec: dichlorid-uhličitan dimeďnatý
  • Uveďte chemický vzorec: bromid draselno-horečnatý
  • Uveďte chemický vzorec: chlorid amónno-horečnatý