• Ktorá z možností obsahuje len podstatné mená?
  • Ktorá z možností obsahuje konkrétne podstatné meno?
  • Ktorá z možností obsahuje konkrétne podstané meno?
  • Ktorá z možností obsahuje abstraktné podstatné meno?
  • Ktorá z možností obsahuje abstraktné podstatné meno?
  • Slangové označenie písomky v škole je?
  • Slangové označenie sestry nie je?
  • Ktorá z možností neobsahuje slangové označenie predmetu v škole?
  • Slangové slová sa nesmú používať v:
  • O slangu neplatí tvrdenie: