• V slove včela sa v číta ako
  • Komár si chcel odpočinúť, preto sadol býkovi na roh. V ktorých slovách tejto vety dochádza k spodobovaniu?
  • V akom vzájomnom vzťahu sú slová: nevšimnúť si a nezbadať?
  • Rád by som ešte s tebou zostal, ale už musím ísť. Zámenom v tejto vete je slovo
  • Na lúke sa pásol obrovský býk. Podstatným menom mužského rodu v tejto vete je slovo
  • Na trati opravovali koľaje. Podstatné mená v tejto vete sa skloňujú podľa vzoru
  • Pozri sa mi do očí! Podstatné meno v tejto vete je
  • Výrok: Na sv. Gregora idú ľady do mora je
  • Ak si niekto pri komunikácii pomáha gestikuláciou, znamená to, že
  • Synonymom k slovu mrzutý je slovo