• Pomnožné podstatné mená súv možnosti:
  • Nesklonné podstatné mená sú v možnosti:
  • Slovo pani sa skloňuje:
  • Ktorá možnosť je správna?
  • V ktorej možnosti sú všetky PM abstraktné?
  • L sg je napísaný správne v možnosti:
  • Správny tvar N pl je v možnost:
  • Spisovné tvary zvieracích PM sú:
  • Správne napísaná veta je v možnosti:
  • PM pes, vlk,vták sa v sg. Skloňujú podľa vzoru: