• Osoby, zvieratá a veci pomenúvajú:
  • V ktorej z možností sa nachádza konkrétne podstané meno?
  • V ktorej z možností sa nachádza konkrétne podstané meno?
  • V ktorej z možností sa nachádza abstraktné podstané meno?
  • V ktorej z možností sa nachádza abstraktné podstané meno?
  • V ktorej z možností sa nachádza všeobecné podstané meno?
  • V ktorej z možností sa nachádza všeobecné podstané meno?
  • V ktorej z možností sa nachádza vlastné podstané meno?
  • V ktorej z možností sa nachádza vlastné podstané meno?
  • V ktorej z možností sa nachádzajú len všeobecné podstané mená?