• Medzi podstatné mená patrí slovo:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Podstatné mená, ktoré sa vždy píšu s veľkým začiatočným písmenom, nazývame:
  • Abstraktné podstatné meno sa nachádza vo vete:
  • Podstatné mená pomenúvajú:
  • Medzi vlastné podstatné mená patrí slovo:
  • Medzi abstraktné podstatné mená nepatrí slovo:
  • Podstatné mená patria medzi:
  • Podstatné meno AUTOBUS je:
  • V ktorej vete sa nenachádza podstatné meno?