• Podstatné mená patria medzi slovné druhy:
  • Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa skloňujú v jednotnom čísle podľa vzoru:
  • Gramatický správne je napísaný výraz:
  • Podstatné mená, ktoré tvarom množného čísla pomenúvajú jeden predmet, sa nazývajú:
  • Podstatné meno koruna patrí medzi podstatné mená:
  • Podstatné meno nohavice patrí medzi podstatné mená:
  • Pomnožné podstatné meno meniny sa skloňuje podľa vzoru:
  • Ktoré z podstatných mien nie je konkrétne?
  • Podstatné meno radosť patrí medzi podstatné mená:
  • Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa skloňujú v množnom čísle podľa vzoru: