• Čo z uvedeného nepatrí medzi ekonomické ciele podniku?
  • Finančná stabilita podniku znamená?
  • Peňažné vyjadrenie spotreby výrobných faktorov v podniku predstavuje?
  • Náklady podniku vždy vedú k:
  • Prevažná časť vstupov do podniku má formu?
  • Výsledky výrobnej činnosti za určité obdobie vyjadrené v peniazoch sa nazývajú?
  • Výkony podniku vždy vedú k:
  • Čo z uvedeného možno považovať za výdavok?
  • Výdaj v podniku znamená:
  • Čo z uvedeného nie je výdavok?