• V ktorej možnosti je správne uvedený žáner a autor diela Adam Šangala?
  • Čo je typické pre postavu Jozefa Svoreňa?
  • K predstaviteľom sociálno-psychologického realizmu patria
  • Hlavnou postavou románu Cesta životom je
  • Ktorý prozaik medzivojnového obdobia bol ovplyvnený naturalizmom?
  • Kto je autorom diel Jaríkovský kostol, Adam Šangala, Alina Orságová?
  • Socialistický realizmus vznikol
  • S ktorým motívom sa spája postava July Makovej?
  • Životný postoj, keď človek pasívne, bez odporu prijíma rany osudu, nazývame
  • K socialistickorealistickým dielam zaraďujeme román