• Ktoré tvrdenie platí pre Evu Hlavajovú, postavu z diela Živý bič?
  • Ktoré tvrdenie o postavách z románu Živý bič je správne?
  • Román Živý bič sa delí na
  • Prvým dôkazom tragickosti vojny sa pre dedinčanov v románe Živý bič stal
  • Hlavným hrdinom románu Živý bič je
  • Ako umrela Eva Hlavajová v románe Živý bič?
  • V závere románu Živý bič sa hnev dedinčanov obráti aj proti krčmárovi Áronovi? Čo mu urobili?
  • Jozef Cíger - Hronský vyjadril svoj odmietavý postoj k SNP v románe
  • Jozef Mak je
  • Ktoré z nasledujúcich tvrdení o románe Jozef Mak je pravdivé?