• Kto je autorom diel Smelý Zajko v Afrike, Sokoliar Tomáš, Budkáčik a Dubkáčik?
  • Ako sa volá hlavná postava románu Cesta životom?
  • Medzi diela Mila Urbana nepatrí
  • Protivojnový charakter má dielo
  • Prívlastok unanimistický román znamená
  • Dielo Živý bič je zo žánrového hľadiska
  • Časti diela Živý bič sa nazývajú
  • Dej diela Živý bič sa odohráva v dedine
  • Hlavným problémom diela Živý bič je
  • Čo vystihuje postavu Jozefa Maka?