• Funkciu tajomníka a správcu Matice slovenskej vykonával
  • Pod pseudonymom Ján Grob začal písať
  • Ktoré z tvrdení o živote Jozefa Cígera - Hronského je pravdivé?
  • Ktoré dva umelecké prúdy sa sformovali v slovenskej medzivojnovej próze?
  • Ktorých spisovateľov zaraďujeme k 3. vlne slovenského realizmu?
  • V tvorbe ktorých spisovateľov medzivojnového obdobia sa prejavil expresionizmus?
  • Libreto opery Eugena Suchoňa Krútňava vzniklo podľa
  • Ktorý román Ladislava Nádaši - Jégého nie je historický?
  • V ktorom diele sa stretneme s Marušou Meľošovou?
  • Kto je autorom románu Víťazný pád?