• Všetky subjekty, ktoré na podnik určitým spôsobom pôsobia a ovplyvňujú ho sa nazývajú:
  • Ktorá z uvedených možností predstavuje vertikálny vzťah?
  • Vytyčovanie podnikových cieľov je zložitým:
  • Ktorá z uvedených možností predstavuje internú záujmovú skupinu pri vytyčovaní cieľov podniku?
  • Rozhodujúce slovo pri vytyčovaní cieľov majú:
  • Najdôležitejší spomedzi podnikových cieľov je:
  • Ktorý z uvedených cieľov je cieľom dlhodobým?
  • Cieľom ktorej stratégie je dosiahnuť vedúce postavenie na trhu?
  • Ktorá z uvedených stratégií je zameraná na udržanie už dosiahnutej pozície na trhu?
  • Výsledkom ktorej stratégie je postavenie podniku ako druhého na trhu?