• Základné právne normy pre oblasť podnikania sú:
  • Ktorú z uvedených možností nemožno považovať za podnikanie?
  • Postavenie podnikateľa a záväzkové vzťahy, ktoré súvisia s podnikaním upravuje:
  • Ktorá z uvedených možností nepatrí medzi základné znaky podnikania?
  • Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká:
  • Spôsobilosť na právne úkony u fyzickej osoby vzniká:
  • Spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony môže výlučne obmedziť rozhodnutie:
  • Vzťahy občanov s podnikateľskými subjektami upravuje:
  • Podnikanie vo vlastnom mene znamená, že:
  • Medzi osobné vlastnosti úspešného podnikateľa nepatrí: