• Na čo používame podmienku pri programovaní?
  • Ako názývame údaj, ktorý sa v podmienke vyhodnocuje?
  • Platia podmienky aj v živote?
  • Aký význam by mala spĺňať podmienka?
  • Aký by mal byť údaj spĺňajúci podmienku?
  • Aká musí byť podmienka v programe?
  • Čo robí program, ak narazí na podmienku?
  • Ktoré kľúčové slovo sa v podmienke nepoužíva?
  • Ktoré kľúčové slovo sa v podmienke používa?
  • Môžeme v jednom programe mať viac podmienok?