• Bambus vyrastie za 60 dní do výšky 30 metrov. Koľko cm vyrastie za 1 deň?
  • V škole je 529 chlapcov. Dievčat je o 63 viac. Koľko detí navštevuje školu?
  • Ak mesačne prečítaš 3 knihy, za 4 roky prečítaš všetky knihy z knižnice. Koľko kníh je v knižnici?
  • Každý žiak doniesol do zberu 5 kg papiera. Koľko kg papiera nazbierala trieda, ak je v nej 29 detí?
  • Ak vyžehlenie jednej košele trvá 5 minút, koľko minút bude trvať vyžehlenie 12 košieľ?
  • Rýchlosť zvuku je 330 m za sekundu. Ako ďaleko je búrka, ak sa hromy ozývajú v intervale 8 sekúnd?
  • V autoškole ukončilo kurz 360 mužov a žien bolo o 147 menej. Koľko absolventov mala autoškola spolu?
  • Na ušitie posteľnej súpravy je treba 12 m látky. Koľko m látky treba nakúpiť, ak firma dostala objednávku na 48 modrých súprav a 72 zelených súprav?
  • V supermarkete majú zľavu. Ak zákazník nakúpi tovar za viac ako 100 €, odrátajú mu z ceny desatinu. Ján nakúpil za 130 € a Iveta nakúpila za 250 € Koľko zaplatili spolu?
  • Naložený vagón má hmotnosť 17 980 kg. Prázdny vagón váži 11 210 kg. Ak náklad rozdelia rovnomerne do 5 kontajnerov, aká bude hmotnosť jedného kontajnera s nákladom?