• Koľko centov sú 2 eurá?
  • Koľko centov je 25 eur?
  • Koľko centov je 300 eur?
  • Koľko eur je 400 centov?
  • Koľko eur je 70 000 centov?
  • Koľko eur je 2 800 centov?
  • Auto išlo priemernou rýchlosťou 100km/h. Koľko km prešlo za 8 hodín?
  • Auto išlo priemernou rýchlosťou 100 km/h. Koľko prešlo za pol hodiny?
  • Auto ide priemernou rýchlosťou 100 km/h. Aký čas potrebuje na prejdenie 900 km?
  • Vypočítaj výsledok: ak sme k číslu 8 pridali 6-krát číslo 53 a 3-krát odpočítali číslo 53.