• Súčet dvoch čísel je 19 260. Ak je jeden sčítanec 9 823, aký je druhý sčítanec?
  • Delenec je 8 500 a deliteľ je 100. Aký je podiel?
  • Súčin je 8 000 a jeden činiteľ je 1 000. Aký je druhý činiteľ?
  • Aký je súčin činiteľov 40, 100 a 50?
  • Ak je podiel 54 a deliteľ 10, aký je delenec?
  • Aký je menšenec, ak menšiteľ je 3 526 a rozdiel 15 293?
  • Súčet dvoch čísel je 17 250. Aký je jeden sčítanec, ak druhý je 9 823?
  • Aký je súčet, ak jeden sčítanec je 2 685 a druhý sčítanec je 3 009?
  • Aký je podiel, ak delenec je 9 200 a deliteľ je 100?
  • Ak je podiel 74 a deliteľ je 10, aký je delenec?