• Čo znamená model siete OSI?
  • V ktorom roku bol predstavený návrh systém OSI?
  • Ktorý protokol nevyužíva OSI model?
  • Ako sa nazýva typ komunikácie, kde medzi sebou komunikujú rovnocenné vrstvy?
  • Koľko vrstiev má OSI model?
  • TCP/IP vs. OSI - ISO, ktorý model siete má menší počet vrstiev?
  • Na čo sa prekonvertujú prenášané znaky?
  • Do čoho sa zbalia údaje?
  • Do čoho sa zbalia segmenty?
  • Do čoho sa vkladajú pakety?