• Okrem hardwerových komponentov čo ešte zabezpečuje komunikáciu v sieti?
  • Ktorý z protokolov sa nepoužíva v sieťach Microsoft?
  • Čo treba nakonfigurovať pri použití protokolu Net BEUI?
  • Pre potreby ktorého sieťového OS bol vyvinutý protokol IPX/SPX?
  • Čo pri protokole IPX/SPX netreba zadávať v porovnaní s protokolom Net BEUI?
  • Ktorý protokol je v súčasnosti najpopulárnejší?
  • Koľko vrstiev má protokol TCP/IP?
  • Ktorá vrstva nepatrí do protokolu TCP/IP?
  • Ktorú fázu spojenia nemá TCP spojenie?
  • Ktorý protokol definuje koncepciu elektronickej pošty?