• Čo nepoužívame na pripojenie počítača do siete?
  • Koľkými vodičmi je tvorený tenký koaxiálny kábel?
  • Ktorý typ kábla je v dnešnej dobe v sieťach najpoužívanejší?
  • Koľko vodičov má kábel Twisted Pair?
  • Kde nachádzajú uplatnenie optické káble?
  • Akú funkciu má v sieti terminátor?
  • Aký konektor sa používa pre krútenú dvojlinku?
  • V akom type sietí sa používa konektor RJ45?
  • Koľko kontaktov sa zasúva do koncovky RJ45?
  • Načo slúži sieťová karta?