• Na čo slúži počítačová sieť?
  • Čo nemôžeme zdielať na počítačovej sieti?
  • Aká sieť je sieť internet?
  • Aká sieť je sieť intranet?
  • Aká sieť je sieť PAN?
  • Aká sieť je sieť LAN?
  • Aká sieť je sieť MAN?
  • Aká sieť je sieť WAN?
  • Akého typo je väčšinou podniková alebo školská sieť?
  • Akého typu je sieť Internet?