• Kto prišiel jako prvý s myšlienkou vzájomne prepojiť počítače?
  • V ktorom roku vznikla myšlienka počítače zosieťovať?
  • Ako sa nazývala prvá sieť?
  • Koľko počítačov bolo zapojených v roku 1984 do siete?
  • Čo rozumieme pod pojmom počítačová sieť?
  • Čo nezdieľame v počítačovej sieti?
  • Čo rozumieme pod pojmom zdielanie?
  • Ku koľkým počítačom je fyzicky pripojená tlačiareň?
  • Čo nešetríme tým, že zdielame tlačiareň?
  • Ako sa nazýva počítač, ktorý je v sieti a je pripojený na internet?