• Akou skratkou označujeme publikačnú činnosť?
  • Aký typ grafiky postačuje pre publikačnú činnosť?
  • Čo považujeme za najväčšie obmedzenie v počítačovej grafike?
  • Koľko farieb sa dalo zobraziť v časoch monochromatických monitorov?
  • Koľko základných farieb spektra dokázali zobraziť prvé farebné monitory?
  • Aká je to integrovaná grafika?
  • Čo musíme urobiť aby nám grafická karta fungovala korektne?
  • Pomocou ktorého zariadenia vieme vytvoriť digitálny obraz?
  • Pomocou ktorého zariadenia vieme vytvoriť digitálny obraz?
  • Aký typ grafiky je ideálny pre počítačové hry?