• Ukladať do pamäti:
  • Disková jednotka:
  • Tlačiareň:
  • Zakódovať:
  • Stiahnuť dáta z internetu:
  • Zapnúť počítač:
  • Napísať na klávesnici:
  • Obrazovka:
  • Vložiť disketu:
  • Komprimovať: