• Pri polymerizácii vzniká?
  • Polymerizácia je?
  • Plastická hmota pozostávajúca z organických polymérov sa nazýva?
  • Polyetylén vzniká polymerizáciou ?
  • Termoplast je plast tvarovateľný?
  • Polyetylén je odolný voči?
  • Polyvinylchlorid má skratku?
  • Polystyrén sa vyrába polymerizáciou?
  • Polyetylén sa dá použiť iba do teploty?
  • Polyetylén má skratku?