• Čiarku používame ak ... .
  • V ktorej vete je použitie čiarky nesprávne?
  • V ktorej vete je použitie čiarky nesprávne?
  • V ktorej vete je čiarka navyše alebo chýba?
  • V ktorej vete je čiarka navyše alebo chýba?
  • V ktorej vete je čiarka navyše alebo chýba?
  • V ktorej vete je čiarka navyše alebo chýba?
  • V ktorej vete je použitie čiarky správne?
  • V ktorej vete je použitie čiarky správne?
  • Pred akými spojkami sa v taliančine na rozdiel od slovenčiny čiarka nepíše?