• Peter Karvaš tvoril najmä v období:
  • O P. Karvašovi neplatí tvrdenie:
  • O P. Karvašovi neplatí tvrdenie:
  • Medzi divadelné hry P. Karvaša nepatrí dielo:
  • Medzi divadelné hry P. Karvaša nepatrí dielo:
  • Príbeh diela Polnočná omša sa odohráva počas:
  • Príbeh diela Polnočná omša sa odohráva počas:
  • V diele Polnočná omša zahynie:
  • O diele Polnočná omša neplatí tvrdenie:
  • Hlavnou postavou v diele Polnočná omša je rodina: