• Z koľkých častí sa skladá podmieňovacie súvetie?
  • Čo vyjadrujeme hlavnou vetou?
  • Do ktorej skupiny podmieňovacích viet patrí nasledujúca veta: \"Se avessi studiato un po‘ di più avrei passato l’esame.\"
  • Do ktorej skupiny podmieňovacích viet patrí nasledujúca veta: \"Se guadagnassi un po’ di più, mi comprerei una bella macchina.\"
  • Do ktorej skupiny podmieňovacích viet patrí nasledujúca veta: \"Se tu pagassi le bollette non saresti rimasto senza la luce.\"
  • Do ktorej skupiny podmieňovacích viet patrí nasledujúca veta: \"Se non studierai non passerai l’esame. .\"
  • Prelož správne nasledujúcu vetu: \"Keby si nebol býval chorý, bol by si mohol ísť s nami.\"
  • Prelož správne nasledujúcu vetu: \"Keby som bol býval mal veľa peňazí, bol by som ti kúpil dom pri mori.\"
  • Prelož správne nasledujúcu vetu: \"Se avessi studiato un po‘ di più avrei passato l’esame.\"
  • Ktorú podmienku môžeme vyjadriť použitím imperfekta v hlavnej a vedľajšej vete?