• Pavel Vilikovský patrí do slovenskej:
  • Pavel Vilikovský nastúpil do literatúry v:
  • Pavel Vilikovský sa venuje prekladom najmä z:
  • Medzi diela Pavla Vilikovského nepatrí dielo:
  • Medzi diela Pavla Vilikovského nepatrí dielo:
  • Tri intímne, erotické listy straníckeho funkcionára tvoria dielo:
  • Príbeh vyzvedača vo výslužbe je spracovaný v diele:
  • O živote a strachu v socialistickom zriadení rozpráva román:
  • Pavel Vilikovský je predstaviteľom tzv.:
  • Poviedka celkový pohľad na Máriu B. je súčasťou diela: