• Pyrol patrí medzi:
  • V štruktúre pyrolu sa nachádza(jú):
  • V štruktúre furánu sa nachádza(jú):
  • V štruktúre tiofénu sa nachádza(jú):
  • Označte nesprávnu odpoveď: tiofén...
  • Pyrazol má vo svojej štruktúre:
  • Tiazol má vo svojej štruktúre:
  • Tiazol patrí medzi:
  • Furán patrí medzi:
  • Pyrol na vzduchu: