• Doplň správne: \"Príslovková častica CI mení svoj tvar na CE ak ....
  • Ktorá z foriem nasledujúcej vety je správna? \"Sì, ho delle penne.\"
  • Ktorá z foriem nasledujúcej vety je správna? \"No, non ho dei libri.\"
  • Ktorá z foriem nasledujúcej vety je správna? \"Sì, abbiamo un quaderno.\"
  • Ako povieme po taliansky \"Mne to trvá hodinu.\"
  • Ako povieme po taliansky \"Ako dlho to trvá autom?\"
  • Ako povieme po taliansky \"Mňa sa to netýka?\"
  • Ako povieme po taliansky \"Čo má ona s tým spoločné?\"
  • Ktoré neprízvučné zámená 4. pádu sa v spojení so slovesom AVERE skracujú?
  • Ako povieme správne po taliansky \"Nevidím dobre.\"