• P. E. Dobšinský sa narodil v:
  • P. E. Dobšinský zomrel a  je pochovaný v:
  • Ako evanjelický kňaz 25 rokov pôsobil v:
  • V Brezne pôsobil ako kaplán u:
  • Slovenské ľudové povesti a rozprávky vydával spolu s:
  • Bol členom Matice slovenskej, ktorá vznikla v roku:
  • Jeho manželka, Adelka, bola sestrou:
  • Medzi diela P. E. Dobšinského nepatrí dielo:
  • Dielo Prostonárodné slovenské povesti má spolu:
  • Druhé vydanie diela Prostonárodné slovenské povesti je doplnené kresbami: