• Ktoré podstatné meno má nesprávny člen?
  • Ktoré podstatné meno má nesprávny člen?
  • Ktoré podstatné meno má nesprávny člen?
  • Ktoré podstatné meno má nesprávny člen?
  • Ktoré podstatné meno má nesprávny člen?
  • Ktoré podstatné meno má nesprávny člen?
  • Ktoré podstatné meno má nesprávny člen?
  • Ktoré podstatné meno má nesprávny člen?
  • Ktoré podstatné meno má nesprávny člen?
  • Ktoré podstatné meno má nesprávny člen?