• Ktoré podstatné meno je iného rodu?
  • Ktoré podstatné meno je iného rodu?
  • Ktoré podstatné meno je iného rodu?
  • Ktoré podstatné meno je iného rodu?
  • Ktoré podstatné meno je iného rodu?
  • Ktoré podstatné meno je iného rodu?
  • Ktoré podstatné meno je iného rodu?
  • Ktoré podstatné meno je iného rodu?
  • Ktoré podstatné meno je iného rodu?
  • Ktoré podstatné meno je iného rodu?