• Ľudovít Štúr bol spoluorganizátorom Slovanského zjazdu, ktorý sa konal v:
  • Žiadosti slovenského národa boli spísané v roku:
  • Slovenský prestolný prosbopis bol spísaný v roku:
  • Ľudovít Štúr uzákonil spisovný jazyk v roku:
  • Ľudovít Štúr uzákonil spisovný jazyk na fare v:
  • Spolok Tatrín bol založený v roku:
  • V spisovnej slovenčine Ľ. Štúra sa nevyskytovala hláska:
  • Žiadosti slovenského národa žiadali okrem iného aj oslobodenie:
  • Dielo Dumky večerní je:
  • Jazykovedné dielo Ľ. Štúra je dielo: