• Ľudovít Štúr sa narodil v:
  • Ľudovít Štúr zomrel v:
  • Ľudovít Štúr patril medzi predstaviteľov slovenskej literatúry v období:
  • Ľudovít Štúr v roku 1836 zorganizoval vychádzku na:
  • Ľudovít Štúr vydával noviny pod názvom:
  • V roku 1847 sa Ľ. Štúr stal poslancom Uhorského snemu za mesto:
  • Pôvodným povolaním bol Ľ. Štúr:
  • Brat Ľ. Štúra sa volal:
  • Ľ. Štúr stál pri zrode dokumentu:
  • O Ľ. Štúrovi neplatí tvrdenie: