• Ktorý nosič dat sa už nevyrába?
  • Je možné vytvoriť na disku novú zložku - adresár?
  • Pri vytváraní adresára použijem
  • Pri vytváraní adresára môžem tento ľubovoľne pomenovať?
  • Môže byť v jednom adresári na jednej úrovni viac adresárov s rovnakým názvom?
  • Môžem premenovať už vytvorený adresár?
  • Ak chcem premenovať adresár použijem funkciu?
  • Je možné pomocou OS Windows kopírovať súbor?
  • Akú funkciu použijem pri kopírovaní ?
  • Môžem zmeniť určité atribúty súborov?