• Medzi spojivové tkanivá nepatrí
  • Amorfná zložka medzibunkovej hmoty spojivového tkaniva je tvorená
  • Kosť na povrchu pokrýva
  • Strednú trubicovitú časť dlhej kosti voláme
  • Rozšírené kĺbové konce dlhých kostí voláme
  • Biele krvinky sa tvoria v
  • Do šírky rastie kosť z
  • Ktoré tvrdenie nie je správne?
  • Pohyblivo sú kosti spojené
  • Väzivom sú spojené