• Ktorý operátor nepatrí medzi logické operátory?
  • Ktorý operátor nepatrí medzi aritmetické operátory?
  • Ktorý operátor je aritmetický?
  • Ktorý operátor nie je porovnávací?
  • Ktorý operátor je porovnávací?
  • Ktorá procedúra číta znaky z klávesnice?
  • Ktorá procedúra je procedúrou vstupu?
  • Ktorá procedúra je procedúrou výstupu?
  • Štandardným vstupom do počítača je?
  • Štandardným výstupom z počítača je?