• Sčítaj veľkosť dvoch uhlov: 35⁰ + 78⁰ =
  • 54⁰ + 77⁰ =
  • 59⁰ + 63⁰ =
  • 116⁰ + 82⁰ =
  • 85⁰ + 54⁰ =
  • Odčítaj veľkosť dvoch uhlov: 73⁰ - 36⁰ =
  • 232⁰ - 116⁰ =
  • 208⁰ - 42⁰ =
  • 145⁰ - 55⁰ =
  • 182⁰- 32⁰ =