• Zámeno JEHO patrí medzi:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Medzi nedokonavé slovesá patrí:
  • Ktoré zo slov patrí medzi zámená?
  • Slovesný spôsob môže byť:
  • Medzi radové číslovky patrí slovo:
  • Zámená poznáme:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Ktoré sloveso je v tvare podmieňovacieho spôsobu?
  • V ktorej vete sa nachádza vzťažné zámeno?