• Medzi podstatné mená patrí slovo:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Podľa vzoru PEKNÝ sa skloňuje prídavné meno:
  • Zámeno KDEJAKÝ patrí medzi:
  • Medzi neohybné slovné druhy patria:
  • Medzi abstraktné podstatné mená patrí slovo:
  • Prídavné meno PÁVÍ bude mať v inštrumentáli množného čísla tvar:
  • Medzi ohybné slovné druhy patria:
  • Podľa vzoru DLAŇ sa skloňuje podstatné meno:
  • Medzi akostné prídavné mená nepatrí slovo: