• Ktorý tvar slovesa KRÁJAŤ je vyjadrený v podmieňovacom spôsobe?
  • Ktorá možnosť nie je správna?
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Medzi gramatické kategórie slovies nepatrí:
  • Ktoré sloveso je v 3. osobe jednotného čísla minulého času?
  • V prítomnom čase je sloveso:
  • Medzi slovesné spôsoby nepatrí:
  • Ktoré sloveso nie je vyjadrené v  minulom čase?
  • V oznamovacom spôsobe je sloveso:
  • V rozkazovacom spôsobe je sloveso: