• Medzi slovesá patrí slovo:
  • Slovesá nemôžu byť:
  • Neplnovýznamové slovesá:
  • Slovesá sú slová, ktoré:
  • V ktorom slovnom spojení sa nachádza sloveso?
  • Medzi stavové slovesá patrí slovo:
  • V ktorej vete sa nachádza neplnovýznamové sloveso?
  • Medzi neplnovýznamové slovesá patrí slovo:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Medzi nedokonavé slovesá patrí slovo: