• Babka varila rybaciu polievku. Podmetom v uvedenej vete je slovo
  • Babka varila rybaciu polievku. Prísudkom v uvedenej vete je slovo
  • Sýty kocúr ležal v najteplejšom kúte izby. Podmetom v uvedenej vete je slovo
  • Kuchyňa bola útulná. Ako nazývame prísudok tejto vety?
  • Spolu sme oberali ríbezle a jahody. Podmet tejto vety sa nazýva
  • Moje myšlienky zaleteli k najlepšej kamarátke Natálii. Abstraktným podstatným menom v tejto vete je slovo
  • V ktorej možnosti je uvedené podstatné meno?
  • Podľa ktorého skloňovacieho vzoru sa skloňuje podstatné meno neter?
  • Ktorá z možností obsahuje antonymá?
  • Nedeľný obed mi chutil. Gramatické kategórie slovesa v tejto vete sú