• Ktoré je najmladšie obdobie života človeka?
  • Korytnačka je:
  • Medzi dužinaté plody nepatrí:
  • Ako nevoláme stonky bylín, jedna odpoveď je nesprávna?
  • Podľa toho, kde sa stonka rozvetvuje dreviny rozdeľujeme na tri druhy. Ktorý názov je nesprávny?
  • Čo nemeriame pomocou objemu?
  • Čo naopak nemeriame pomocou hmotnosti?
  • Krt podzemný má srsť tejto farby a živí sa:
  • Včely medonosné medzi sebou komunikujú, teda sa dorozumievajú,
  • Lastovička domová je sťahovavý vták. K nám prilieta koncom marca zo zimoviska v najjužnejšej časti Afriky. Kedy sa tam vracia?