• Čo nie je vonkajšia časť tela človeka?
  • Kde sme urobili chybu pri priraďovaní orgánov k zmyslom?
  • Ktorá časť nášho tela umožňuje pohyb krvi?
  • Čím dýchame?
  • Kde je uložený mozog?
  • Ktorá časť tela mačky domácej je nesprávna
  • Čo zo vzduchu vdychujú a vydychujú rastliny?
  • Živočíchy, ktoré sa živia mäsom voláme:
  • Načo slúži koreň rastliny?
  • Napíš, ako sa rozmnožuje motýľ.