• Prítomný čas slovesa vyjadruje dej, ktorý:
  • V ktorej možnosti sú všetky slovesá s jednotnom čísle?
  • V ktorej vete sa nachádzajú dve slovesá?
  • Ktorá veta s vykaním je napísaná správne?
  • V ktorej možnosti sú všetky slovesá v množnom čísle?
  • Urč osobu, číslo a čas slovesa ZAVESILA:
  • V ktorej možnosti sú všetky slovesá v 3. osobe?
  • Medzi slovesá, ktoré vyjadrujú stav, patrí slovo:
  • Urč osobu, číslo a čas slovesa BUDEME SÚŤAŽIŤ:
  • Sloveso v minulom čase je: